הבזקי חשמל

בשמי הפלדה

וחיילי העננים

הרוקדים אתי

במחול השמחה.

 

אני ילד של סתו,

עיניי

ירוקות העד

בשלכת

גשמי הברכה.