חיים הם מים זורמים,כל דבר בקלות הם לוקחים,

בין אם הוא טוב ובין אם הוא רע,

אך בכל מים זורמים

תבוא סערה...