כבר הושלכו תווי בבואתך ממני אי שם, למזבלת הזיכרונות המוזנחים. אבל שתיקת עיניך מתנגנת באוזניי, בורחת אל הסולמות האסורים. האם תשמע נימים של געגוע מסתננים מבין החלונות הנעולים? עוד פאוזה ועוד זיוף תמוה תגיד אתה, ממי אנחנו מסתתרים?