תנו לי

סרפדים תמים

אשר לא סרטו בבשר אנשים,

תנו לי

דרדרים.

 

תנו לי

עלי אורן

קשורים במחרוזת שתקנים,

תנו לי

מחטים.

 

דקרו בליבי -

העירוני.

 

תנו לי

חנית חדה,

להב מחושל בלהבה,

תנו לי

נשמה.

 

תנו לי

מסגרת פלדה

ושפכו אליה שקט, דממה,

תנו לי

מתנה.

 

תנו לי

קדושה,

תנו לי

אהבה,

תנו לי

ארץ כיסופים.

 

ואם ידכם

אינה משיגה,

ואם עינכם

אינה רואה,

ואם רוחכם

טרופת אש,

תנו לי

דבר אחד:

 

את אחיי

אנכי מבקש.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

לזכר הרב משה צבי נריה זצ"ל.