אדוננו זה שורר ומורה
ואנחנו לא נשמע בקולו

אדוננו זה מזלזל ומצווה
ואנחנו לא נשמע בקולו

עריץ ומתנשא
תקיף ומשתרר
משחית ומכסה
חומס ומסתתר
את ה' לא ירא
ומצפונו לא מייסר
את דמעתנו זורה
ואת רינתנו קוצר

ונחנו מה?
הנמרוד בעוצמה?
הנשרוד בעורמה?
או נציית בדממה
ונייחל לנקמה?

או אולי נצטרף?
בנסיקתו ניסחף
בנסיגתו ניטרף
בקריסתו ניערף
ובבעירתו נישרף

 

(לא התכוונתי למישהו או משהו מסויים. כל קורא מוזמן לכוון את השיר לעריץ הנערץ עליו)