יש והעתיד שולח מסרים
אל חופי ההווה.
באמצעות גלי הנבואה
הבלתי ברורים
המשתברים
שמעין סמויים
בינות לאיים.

הוא משיט אותם כסירה
על גלי הרגש
אל ארץ
טרם יום
מעבר לחלום.

אך השכל לא יקלוט
את האותות, האותיות
הנהירות.
יקלוט זאת לב אנוש
ולא ידע מנוח
ולא יתן לשכוח.

עד אז
לא נדע מדוע
לבנו הומה ושסוע
וכה סוער וכה רוגש
כגל ים עיקש