בע"ה.

היורה שטף

ספרו, ששלושה נהרגו

היה זה יורה קצר, לא מאריך

כנראה.

הסערה לא נוקתה

ברטוב

אף פעם לא נשאר (דם) נקי

והברקים לא מתעדים מהזווית האמיתית.

תמיד המרעימים האלה, עושים רוח

וקר מאד להיות בלילה בו יורה שוטף

לבד

בצומת גוש עציון.