מביטה בכוכבים

יש בהם משהו מיוחד,

משהו, השייך לי ולך...

 

מוקדש לך....