אם אתה כבר מתעקש להתגעגע-

עשה זאת בשבת.

חכה עד יתגלו פני אמך

זוהרים אל מול נרות

המתן להליכה איטית לבית הכנסת

משלוות אב ובן

החזק עוד מעט, עד שמשורר אחר

יוליכך לקראת דודך

ובשעה מדויקת זו

בה שישי מתאמץ להפוך לשביעית

בתחושת קירבה שנתארחה באברהם

דין קודש שפיעם ביצחק

ורגש אהבה שנמשך מיעקב

בשעה זו תבין,

שלא אליי אתה מתגעגע.