צלצול הפעמונים נשמע למרחוק,

האות כי הגיע הזמן.

היא אחזה בידו בחזקה,

מסרבת להיפרד.

הוא הנהן בראשו,

מסמן כי עליו ללכת.

היא הרפתה את אחיזתה

כשדמעות זולגות על לחייה.

כאב חד פילח את ליבה,

הוא הלך ולעולם לא ישוב...