בהתעטף עלייך עצבות
הרשי לי להכנס אל היכלות ליבך
להשפיע מילותיי
לרומם רוחך
הגידי מה מתחולל בקרבך
רכבות רצות
מחשבות טועות
המיית היום בראשך הולמת
התעודדי נא, מחמדתי
קִרבי אלי ואחממך
הניחי ראשך והסירי דאגה
אשלח יד עדינה ואקלף כל צער
אאבק את עצבותך
הרשי לי נא, הרשי
לפתוח צוהר
להאיר נפשך הפצועה
ברסיסי שמחה זכים ומתוקים