כבר שבועות שאני רוקד
ריקוד קטן ופרטי
ביני לבין מישהי
טווה את קורי אט-אט
ללכוד אותה ברשתי
אבל איך שמשפט אחד
למישהו אחר
קרע באבחה את כל
מלאכת מחשבתי