אנשים לא קוראים שירים

שירים לא קוראים אנשים

אנשים לא קורים שירים

שירים לא קורים אנשים

שירים לא קורעים אנשים קורעים שירים קורעים

אנשים לא קורעים שירים.