בוא נתעשן
נפריח לחלל את כל
תהיותינו
ואסניף את עיניך
ולבטיך
עדי.
בוא נתקרם
נקציף ונמרח
באויר העשן
את כל
רכותנו
ואשאף ואגמע
את האויר הסמיך
שבינינו
בוא ונקטיר את
ניחוח
אהבתנו.