חיים פינקסון

עוסק בתקשורת בעיקר בקולנוע וטלוויזיה, מצלם בקרוב סרט קצר ולאחריו ארוך, אשמח לענות לשאלות בנושא

עולים מעלה