הרגשות חפצים

במה שהשכל דוחה,

ואיני יודעת במה לבחור.


הרגשות חפצים

בטומאה התמידית,

תחת עבודת הבוחר בנו מכל העמים.


הרגשות חפצים

בסיפוק העצמי,

תחת השעבוד לבורא העולמים.

כל פעם,

אני מדמה בלבי,

כבר עברתי שלב -

השכל ניצח במלחמה;

אולם עד מהרה,

רואה אני טעותי -

כשאני נופלת שוב לחטא הנורא.