חפשתי בכל מקום

את אחיי האובדים,

ולבסוף בבית המרזח מצאתים. 


קראתי אליהם ממעמקי הלב:

"שכורי אפריים, הפיגו יינכם מעליכם,

העת לשפוך שיח לפני הבורא!"
 


ותשובתם לא אחרה לבוא:

"מה לך איש מזוקן,

אינך רואה אשר מלך אין בישראל?"

 

צעקתי:

"אבל המלך הינו בכל מקום!

האינכם רואים זאת?!"

 

ענו לי:

"שקר וכזב!

הפקירנו הבורא לקורות הזמן!"

 

יצאתי לבדי אל רחוב העיר,

הוצאתי התיבה,

לבשתי שק ושמתי אפר על ראשי.


כל עצמותי צעקו יחד

לאבינו שבשמים:

"הראה לבניך

שהעולם איננו הפקר!

הראה לבניך

שאתה עלינו מרחם!"