כשגופי נוגע בגופך זה כמו- גל ענק שסוחף בעוצמה ברכות ונשבר. ומתחדש. כשגופי נוגע בגופך וקולי מתמזג עם קולך ושפתיי נוגעות בשלך אז כמו להבת אש שרוקדת בחשכה. כשגופי נוגע בגופך אז זה שלי -שלך האור והחושך הים היבשה כשגופי נוגע בגופך.