קרועה אני בין שני עולמות: עולם הקדושה ועולם הטומאה. יודעת אני, שצריכה אני להנשא ולפרות ולרבות, אולם כמהה אני, לאהבת אישה.