הדבר הכי ארוך שנפל עלי אני לא יכול לנשום אשא כפי ואקרוס ימינה אל המים בקול נפץ אעיר את ילדי המחשבה רק להמשיך לאסוף פיסות חיים מדממות וידי פצועות והן בועטות אני סבור לא טוב הוא המקום מחשבתי היא לא נכון העיתוי אני בורח מחיי שלי ומילותיי פורחות ועפות נקרעות מעונות ואני בורח