השמש מבקעת, בבַזור – קרניה; זוהרה נפוץ ולוהט, ככבשן – היתוך. על חולות – קדמה, שורעים זהביה, בשדוף אותם, כאש – להוּב. להטה מתייקד; כפלדה, מחשל השמם; אש – קרניה, כלהבה מתעכנת ואל שממה אין – חקר, משלחת – חרבה. השמש, זרחייה וקרניה – מתכת, כגשמי – זיווה.