אל תאמינו, לדוד סֶם! אל צַפּות לכם, ממנו לישועה. על כל עם ועם, לסמוך על עִרצוהו אל צַפות לחֶלֶץ, מארץ זרה!