כשבאת מבחוץ כמו ספר תורה ספרדי

רגשתי לקראתך בכתרך בפרוכתך באצבעך

וצעקתי שישו ושימחו בביאת ליאת

וכזאת וכזאת שמחתי כי באת

וכל-כך יפה היה אם היית מסכימה

שארים את גופך ואשא

באוויר אנופף ואקיף בשירת

שישו ושימחו בשימחת ליאת.