זה בעצם מה שהיא עושה

היא לא  באמת נוסעת היום או מחר

השקל הזה או אחר

(למרות שהיא יודעת לשמור על עצמה)

עלול בהחלט להתווסף

לקניית כל דבר

מלבד מחיר כרטיס הנסיעה.