הוא היה הקאובוי השחור

שרידי טבק בשפמו

קולו צרוד ועבה כבגדיו

וגם ביום חם

אף על פי ששערו ניזרק לבן

בין כיכר השבת (הנכנסת)

לכיכר החתולות (הבורחות ממגע)

יהנדס פשקבילים

בסמטאות בהם שועלים יהלכו

נלחם עד חרמה

עד תהום