לזכר יונתן

.ריק יסודו שקט מועט       

ליחשושים של חסד

.תלויים על לשונות העומדים בקבוצות

.היום איננו עוד יונתן שהיה

תחת ערמות של זרים מחייך

לא ניראה לא מורגש

רק שמו מודגש

הלוך וחזור

 יונתן איננו עוד

היום שהיה

...ומחר

.לא יחזור יונתן

ולא אשאלך כיצד

ולא מדוע

.רק אדע שאינך בנמצא