יעקב חיים

"ואם אנחנו מדברים ואילמות תוקפת אותנו; אם אנו מבטאים - והמושגים נטבעים בדומייתנו, מפני שאין בנו כח להדריר את הדיבור, לחפש את המילול - לא בשביל כך ניבהל וניסוג אחור מחפצנו הקבוע" <אוה"ק א' ה'>

מסביב לחלום

אבר כיונה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה