כשגופי נוגע בגופך (2) אושרת אלגד

 

כשגופי נוגע בגופך

זה כמו

הר געש שמתפרץ

בלי שליטה,

בידיעה!

ונשפך

ואין חזרה.

 

כשגופי נוגע בגופך

לבי תלוי בלבך

ושפתיי מבקשות רק אותך

וזה כמו

נשימה אחת ארוכה.

 

כשגופי נוגע בגופך

אז זה שלי- שלך

הדיבור והשתיקה

המציאות האשלייה

השמיים האדמה.

כשגופי נוגע בגופך.