גלים מתנפצים בריסים, ברק מבריק את עיניי. האישון שלי מראה את השקיעה, בצל הסערה הכבדה. ושוב, אני מכופף ראשי, ובוכה.