אשתי אשתי שכה יקרה לי מפז אשתי שאת ידך בתוך ידי אוחז אשתי שהשמש את אור עיניך לא יעיב אשתי שאהבה טהורה אל חיקי תשיב אשתי שעל צוארה תענוד תכשיט אשתי שלתוך עיני תמיד תביט אשתי שאת צוף אהבתה אגמע אשתי שתחדור בקרבי עמוק בנשמה אשתי הטבה, החביבה, הרגישה אשתי שלאהוב אותה כה טובה ההרגשה אשתי אנא זכרי, ואל תשכחי שהבטחת שרק שלי תהיי אשתי