[ רודף אני אחריך כשוטה אחר אורו של כוכב נופל מנסה ללגום ממך כמו היית מעין החיים עצמו מנסה להעניק לך את שאף פעם לא ידעתי אהבה,רוך ושמחת חיים. אך שוב את נוזלת לך מבין אצבעותיי וזורמת לך למקום אחר. ושוב אני כועס ושונא ולכל הכוונים יורה. כלפתע מגלה אני את מי באמת אני שונא כן את עצמי אני שונא ועוד איך שונא. כי כשאת לא כאן לצידי אני לא יכול לחיות! שותה יותר מלוט, ומסך גדול ושחור על חיי יורד ומהלך אני ללא מטרה כיצור בלי נשמה. מחפש לי צרות ומעורר מהומות בלי חשבון כי שוב אין לי מה להפסיד, ואין לי תקווה. כי גם היא אבדה לי איתך. וכשאת לא כאן לעלות לגרדום אני כבר מוכן. 7]