האושר הרוחני,

צפון למצפים

לשבת בביתך הגדול והנורא,

על מנת לספר לעד נפלאותיך.

 

וגם אני, בריה שפלה,

מצפה לבנין היכלך...

 

על כן זכני לראות

בנחמת ציון במהרה,

בתוך כל המצפים לראותה.