יום חורף של דצמבר

יעמוד בסימן של

אדם צעיר זקן

המדבר עברית קמאית,

כך ברחובות הישנים

כך ברחובות המוליכים.

 

נושא היום יהיה

זקן המדבר קמאית,

זו הנוסחה, זה השלב.

הכל יעמוד בסימן

עברית קמאית

מתחילת המאה.

עד הפעם הבאה

בה יהפוך ויתגלם

בלבוש ילד בן שלש

שאליו הזקן יפלוש