תחת שמיים, ענן ועננת

תחת עץ רענן

נשק שפתיים.

תחת שיח השדה

טל דמדומים

על גבעה רעננה

יופיע.

 

ורד רענן

קוצים בו,

יכתימו החי

בצבע אדום.

תום תקופה

או תקופת תום.