לא נח

לא נח לי לספר על עצמי.

אם הדרך

מוריד הרוח ומטִל השמים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה