לא נח

לא נח לי לספר על עצמי.

נפשי, שקט

מוריד הרוח ומטִל השמים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה