לא נח

לא נח לי לספר על עצמי.

מוריד הרוח ומטִל השמים

נפשי, שקט

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה