בינות לעבי השמיכה שמיכת פוך השלג. מגלה פתע את שחור שערך הבולט על רקע הלבן ופנים מחייכות בחן אחר כך מביט אל החלון מעובה באדי קור מביט אליך בחמדה. את דופקת על השמשה ואני כאן בבית מיד אצא...