בשמחת דודים כרוח הסתיו בעינך יישר קו האופק המחולל למולך עד יחלחל ניגונו וימוג לעד העצב לשמע צלילו למראה מחולו ובשדה פרחים אדומים ולוהבים נדע שמחת אין קץ שמחת רעים ואוהבים תחת שמי תכול שמש ועבים ובעת דודים כמשב האביב בעינך תלטף קרן שמש מופזת עד תשפיל קרנה לעומתך ותעל קרנך לעומתה כגבוה עדי מרום אלי שירה וחום ובשדה פרחים אדומים ולוהבים נדע שמחת אין קץ שמחת רעים ואוהבים תחת שמי תכול שמש ועבים. 2001