היא נושאת עיניים
אל בדי העץ
מבקשת לקטוף מפריו,
הפרי על ענף גבוה
ואין סולם,ואין אדם
השעה מתאחרת.

עסיס רימונים
דבש תאנים,
עיזים נותנות חלב
בני צאן גולשים במדרון.

יורדים אל הנחל
לעת שקיעה
ידה האחת אוחזת פרי העץ
ידה השנייה אוחזת ידו

היא והוא
יראו ברכה
בפרי אהבתם
על שפת הנחל.