שחור שכזה

רק בחושך

התלוי על פני תהום

היה.

 

אך כולך

מתעטפת בו,

מחפשת מחסה

מפני האש

הקרושה בברד.

 

הלעד

תצעדי

במחשכים?

 

ימיני תחבקך

ושמאלי תפיח מראשך

מכאובים מתוקים,

שבי לצידי

ואקשור לנפשך

מחרוזת ספירים.

-------------------------------------------------------------------------------------------

נכתב במפגש פסח התשס"ו (למרות שאין ליצירה קשר להוראות הסדנה)