לך

תו ועוד תו
במיטב, בצליל ובכתב
ביום ט"ו פרחי אב
פירותיו ואשכול ענביו
הפזורים מהקיץ אל הסתיו
וממנו אל החורף וגשמיו
על פריחת הדריו.
 
לך תו ועוד תו
במנגינה אשר נאהב
בלבלוב אמת של פרח ועליו
בגבעות חבל ארץ ונתיביו
בינות שקיעה הנסתרת בעב
ובה אלף גוונים ובשורת כוכב
וביניהם
נאחז ידיים
ונאהב