חמה ממעל לוטפת עצי ההדר נשאו כורע פירות אילן כמו כבד עול עבד הנאנק תחת משא ומצפה למנוחה גבעות עולם נשאו עשבי בר ותבלין ירוק עד קיץ עדי יצהיבו שדות ויקמלו פרחי בר שקיעה ירדה דמומה בין ענן ירדו קרניה קול לחש מאי שם שבת שלום ומבורך אז יצאו ציפורים לקבל פני הכלה