באלוזה באלוזה – בואכה מוות. לגונות עוגבות בתווך פגזים מיוחמים צורחים בשחור, שרשראות נפרסות בעלומי. גבעות ריקות מרחמים מתגנדרות באבק שרפה, שמש ערירית מזיפת אהבה, לא ראיתי ציפור חודשים. רק שמים חמושים בנחושת.