היא לא תבוא גם אם יסחפוה גלים, אז יבוא גל נגדי ויסחוף אל היבשה היא לא תבוא גם אם תסחפה הרוח, אז יבוא ציקלון וישיב לכיוון דרום היא לא תבוא גם אם יקחוה בכח, אז יבוא פיראט ויקח אל אוצרו ואם תבוא תביט בעיני הכלות תאמר שלום ולהתראות ואז תסוב תשוב תעזבני לאנחות