מים זכים בצל אילן כמעיין שופע מתגבר וזורם כאהבה מתפרצת מים זכים צלולים וקרירים לעתים יפרצו בטרם עת כאהבה אמיתית מים זכים מנקבת סלע כאוצר הלב הנפתח ומאיר לאהבה בשניים