א ש"ז

במקום בו נפגשנו בנו בית

אשה - ילדה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה