משיכת הקולמוס כמשיחת מכחול עיתים בוטה ושוקעת עיתים רכה וקלה יש שנוגעת בדיוק באותה מקום באותה זוית אלמונית על פני הניר אותה אחת שבעבורה ניגש היוצר מלכתחילה למלאכתו ויש שמרפרפת במגע מהוסס בעדינות אין קץ בתהיה מתמשכת ממרחק וכמעט שלא נוגעת בניר הלבן כאילו מחפשת ומבקשת למצוא את הוודאי בלי להותיר סימנים משיכת הקולמוס כמשיחת המכחול ואולי משל היא למחר ולאתמול..