נוי באומן

מדהים להבין שהכל בחיים סובב סביב הסמנטיקה הפשוטה.

אינותך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה