שירי אור

שירי זמר

זמרת ציפורים

בבוקר מתרונן

מול התאנה

על המעיין

שאינו פוסק

מבועו

ושירתו

ומסלולו

גם בשנת

אלף

נחלים שוצפים

ממנו יצאו

לים הגדול

כאלף שירים

כאלף מנגינות

שבחיינו שזורות

אות בתו

תו באות