ערפילית

שלבי התריס מורמים, חלון לרווחה,

ערפילית חודרת מבשרת ברכה.

ממש כחיינו תחלוף מתפזרת,

קלטתי חיוך של תחושה מאושרת.

מבעד לחרך של זה חלוני,

תנועת מי עדן של אלוהי.

תפסע מעלינו תחתינו שלווה,

לפי רצונו ימטיר גשם ברכה.

הוא שחלף לי בבוקר מוקדם,

או שמא דמה והיה להד"ם.

בה אושר צפה בי, ראיתי תוגה,

האם יתכן וזו אגדה?

 

                                                                 12.12.05