החלטתי אפתח את לבי העטוף גלדי עבר חתום במנעולי עבר אפתחו כפרח לפני פרפר והיא נכנסה, הכניסה מחט מזרק מזוהם, פוצע, חודרני ינק הצוף, נותרתי ריק מוכה אילוח קטלני אך ביקשתי חיבוק חם ועוטף תחת מזרק נוגף